Slovenski neprofitni združenji itSMF Slovenija in PMI Slovenija

že drugič združujeta moči, prepletata in širita znanja v eni konferenci

SKUPAJ DO ODLIČNOSTI 2019
19. in 20. marca 2019 v Ljubljani

Vabljeni na osrednji regijski dogodek z najbolj aktualnimi vsebinami upravljanja storitev IT in projektnega managementa.

. . .

Odličnosti danes ne merimo več le s tradicionalnimi metrikami dobička in donosnosti, temveč s števcem hitrosti: Se naša organizacija spreminja enako hitro, hitreje ali počasneje od drugih?

Se v naši organizaciji spreminja ne le znanje in tehnologija, ampak ali se vzporedno spreminjamo tudi ljudje? Ali smo specialisti svojega področja in hkrati tudi 'generalisti' – takšni, ki imamo širok pogled navzven; takšni, ki prevzamemo pobudo in prispevamo k napredku.

Najboljša sodelavca: projektni management in IT

Udeležencem želimo ponuditi kakovostne multidisciplinarne vsebine na enem dogodku. Širina znanja je predpogoj odličnosti za vse akterje v IT storitvah in vse projektne vodje – tudi tiste, ki se neposredno morda ne ukvarjajo z IT področjem.

Kaj mi nudi konferenca?

Veliko. In več. Konferenco pripravljamo za vse, ki se kakorkoli ukvarjate z vodenjem, koordinacijo, organizacijo razvoja rešitev ali projektov, vpeljavo novosti v poslovanje, ter za vse, ki se zavedate vpliva novosti na poslovne strategije. A v svojem bistvu je dogodek namenjen tistim, ki želite biti na tekočem z novostmi, ki želite biti odlični in rasti.

4,5 razloga zakaj je vredno biti zraven:

1. Multidisciplinarno prepletanje sorodnih področij na enem mestu.
2. Kakovostna predavanja iz različnih področij.
3. Top predavatelji, strokovnjaki v svetovnem merilu.
4. Prakse in izkušnje, ki presegajo meje Slovenije. Vrsta uspešnih projektov iz tujine.
Bonus točke: Srečanje in druženje kolegov ter kolegic iz stroke. In spoznavanje novih.

Da boste izvedeli več, nam sledite na       ali na     !


19. marec 2019 je konferenčni dan, naslednji dan pa bo organiziranih več poldnevnih delavnic. Konferenca in spremljajoči dogodki bodo potekali v angleškem jeziku. Program je v pripravi, je preliminaren in se dopolnjuje sproti.  

icon-lg-confernece1 (Custom)1KONFERENCA, 19.03.2019


Digitalna transformacija v akciji

Kako digitalizacija spreminja način sodelovanja


Izogibanje praksam kamene dobe // Kimberly Wiefling

Kako digitalizacija spreminja načine sodelovanja

Digitalizacija je tukaj! Imamo umetno inteligenco, internet stvari, masovne podatke, strojno učenje in veriženje blokov, ki bodo spremenili načine poslovanja na Zemlji. Razširjenost in dostopnost cenovno ugodnih in celo brezplačnih internetnih orodij za sodelovanje omogoča precej enostavnejše sodelovanje ljudi v razpršenih timih, kot je to bilo možno še nekaj let nazaj. Danes imamo lahko videokonference s FaceTime, Line, WhatsApp, WeChat, Skype, Zoom in Chime. Obstajajo portali za sodelovanje kot so SharePoint, Google Sites in Salesforce Chatter. Izmenjava datotek je preprosta z uporabo Sharefile-a, Dropbox-a in Box-a. Ta orodja omogočajo tudi majhnim podjetjem, kot je moje, da poslujejo globalno skoraj brez posebnega truda – vsaj z vidika tehnologije. In vendar se osebno zavedam velikih, tako imenovanih globalnih podjetij, ki jih še vedno ovira naslednje:.

• Na delovnem mestu ni možnosti za videokonferenco (čeprav uporaba Skype iz bližnjega Starbuck's-a ni problem!).
• Ni uradne lokacije za shranjevanje datotek za deljenje z ostalimi zaposlenimi po celem svetu (neuradno deljenje preko Dropboxa je enostavno, čeprav prepovedano!).
• Globalne oskrbovalne verige čez 40 držav upravljajo s preglednicami, ki pogosto zahtevajo, da vsak sodelavec porabi več kot 40 ur mesečno za usklajevanje proizvodnje, zalog in pošiljk na svetovni ravni.
• Kljub razpoložljivosti brezplačne programske opreme za sledenje napakam, kot je Bugzilla, ena programerska organizacija, ki posluje že desetletje, še vedno ni imela sistema za sledenje napakam. Ne, ne šalim se.
• Ena 10-letna organizacija je izvedla spremembe izvorne kode direktno na produkcijskem strežniku od katerega so bile odvisne njihove stranke. Res, to so naredili.
• Ena razvojna skupina v Fortune 100 podjetju je poročala, da niso dosegli zastavljenega roka oddaje, ker da so v fazi testiranja kakovosti nepričakovano našli napake, ki jih je bilo treba popraviti pred oddajo. Da, nepričakovano!.

Vsakdo, ki ga poznam, in ki ima službo, je bolj preobremenjen kot kadarkoli prej, saj ima vsaj pol ducata pomembnih nalog ali projektov, ki pa imajo vsi najvišjo prioriteto. Delati hitreje, delati več z manj in vse preveč običajno gašenje požarov ali herojska reševanja situacij lahko delujejo poživljujoče, čeprav obenem spodkopavate svoj projekt. Nujnost spreminjanja načina dela in načina sodelovanja je ključnega pomena za naš uspeh in včasih tudi za naše preživetje. Delo, ki je včasih trajalo več ur ali dni, je zdaj mogoče opraviti v minutah ali sekundah. Predvsem v dobi digitalizacije smo dolžni narediti korak nazaj in postaviti pod vprašaj procese in prakse, ki jih uporabljamo, ter se vprašali ali obstaja boljši način za doseganje naših poslovnih rezultatov, najti odgovore na to vprašanje in premišljeno uvesti rešitve, ki uživajo zvezanost in podporo vseh ključnih deležnikov.

Upravljanje sredstev skozi nova očala // Troia d.o.o.

Teorija je prešla v prakso. Podjetja danes že uporabljajo rešitve obogatene resničnosti (angl. Augmented Reality) za zanesljivejše vzdrževanje strojev, zgodnje odkrivanje napak, lažji popis sredstev, hitrejše sestavljanje in pakiranje kompleksnih izdelkov ter številne druge naloge. Pametna očala, ki se povezujejo z obstoječo informacijsko infrastrukturo podjetja (sistemi in aplikacijami), so tudi odlično orodje za izobraževanje zaposlenih za različne naloge.

Ljudje želijo biti ves čas dobro obveščeni. Tehnologija nam zagotavlja, da imamo potrebne informacije dobesedno pred očmi, da jih lahko uporabimo za delo in odločanje.

London Underground, Pripravljeni na prihodnost // Andy Kershaw, SuzohappVirtual Power Teams

Sodelovanje v novonastajajočem svetu

Virtual Power Teams // Peter Ivanov

»Virtual Power Teams« – kako hitreje izpeljati projekte, zmanjšati stroške in razviti svojo organizacijo za prihodnost!

Veliko uspešnih vodij in podjetnikov vodi tim, ki je razpršen po svetu. Možnosti za fizična srečanja ali pogovor iz oči v oči so v taki skupini zelo omejene.

Ko je projektni tim razpršen, lahko prihaja do zamud, včasih je tak projekt tudi neuspešen. Mednarodni projekti podlegajo rizikom zaradi medkulturnih razlik ali preprosto zato, ker se člani tima počutijo izolirani in demotivirani.

Peter Ivanov je mednarodni vodja in strokovnjak za virtualne time. Njegova metoda »Virtual Power Teams« je dokazana v praksi. Prejel je številne nagrade, med njimi »Best of the Best« leta 2007 in »Global, IT Connect Award« leta 2012. Njegova knjiga »Virtual Power Teams« je prevedna v 6 jezikov in sodi med Top 3 na Amazonu na področju mednarodnega upravljanja.

Z uporabo tehnik Petra Ivanova lahko projekte izvajate hitreje, znatno znižate stroške in razvijete svojo organizacijo za prihodnost!Projektna pisarna

Upravljanje projektov v novonastajajočem svetu

Projektna pisarna v svetu VUCA // Thiago Ayres

Kakšna je vloga projektne pisarne (PMO) v današnjem nestanovitnem in nejasnem času (VUCA angl. volatile, uncertain, complex, ambiguous)? Kakšne so praktične izkušnje projektnih pisarn iz vsega sveta? Kakšna je prihodnost dodane vrednosti projektnih pisarn? Kako različni deležniki občutijo to vrednost? V tej provokativni seji bo Thiago Ayres razkril evolucijo in svetovni trend projektnih pisarn v novih poslovnih scenarijih.

Projektna pisarna - ključ pri uresničevanju strategije podjetja // Jaka Borštnar, Tine Vižintin, Zoran Korenjak, Triglav Group

Pravilna umestitev, vloga in usklajevanje projektne pisarne (PMO) s strategijo podjetja je osnova za aktivno vključevanje v uresničevanje strategije in zagotavljanje poslovnih koristi. Projektna pisarna je v Zavarovalnici Triglav prevzela ključno vlogo pri upravljanju strateških projektov v organizaciji, vključno s spremembami iz tradicionalne funkcijske organizacije v digitalno organizacijo, ki je usmerjena k strankam. Skozi potovanje projektne pisarne bomo predstavili, kako smo se spoprijeli z izzivi preobrazbe s preoblikovanjem projektne pisarne, in ukrepe, ki so bili potrebni, da smo postali ključ pri uresničevanju strategije zavarovalnice Triglav. Predstavili bomo predloge, kako vključiti naše najboljše prakse v vaše okolje.ITIL 4

Novi ITIL za novi IT svet

ITIL 4 in digitalna preobrazba – kako se ujemata? // Barclay Rae, član tima glavnih avtorjev ITIL

Prva knjiga Osnove ITIL 4 (angl. ITIL 4 Foundation book) in tečaj ITIL 4 bosta objavljena v prvem kvartalu 2019 – kaj nam to prinaša v praksi? Kako bo ITIL prenovljen in prilagojen novim zahtevam digitalizacije, umetne inteligence, DevOps-a in drugim novim modelom informacijske tehnologije? Kako se lahko nove ideje implementirajo v organizacijah, ki so že leta skladne z dosedanjimi dobrimi praksami ITIL? Katere elemente obstoječega ogrodja ITIL lahko še vedno uporabljate in razvijate? Barklay Ray, eden od glavnih avtorjev ITIL 4, bo predstavil izhodišča in razmišljanja ob prenovi ITIL 4. Obenem bo predstavil tudi smernice kako ITIL 4 izkoristiti za nadaljnje izboljšave in uspehe.

Ko je prehod v produkcijo neuspešen! Kako uspešno uvesti nove storitve? // Rosh Hosany, PwC

meeting (Custom)2DELAVNICE, 20.03.2019


Project Management


Delavnica 1: Prepričati finančnega direktorja za projektno pisarno: otipljiva poslovna vrednost // Thiago Ayres

Raziskave kažejo, da je okoli 50% obstoječih projektnih pisarn pod vprašajem! Obstaja več razlogov, vendar eden izstopa: vodstvu je težko dokazati njeno vrednost. Projektna pisarna je podporna služba, ki ima stroške (običajno visoke), zato včasih ne dokazuje donosnosti naložbe (ROI).

Svojim deležnikom morate jasno opredeliti kaj je vrednost in kateri so ključni kazalniki uspeha (KPI). Svoje sodelovanje morate preoblikovati v denarne spremenljivke. In vse to je mogoče na praktičen način – pridite in naučite se!

Cilji: ta delavnica ustvarja različne veščine, kot so:

A) razumevanje odnosa med pričakovanji deležnikov in ustvarjeno vrednostjo / zaznavanjem ustvarjane vrednosti
B) kako izbrati ključne kazalnike uspeha (KPI) za merjenje rezultatov
C) kako prevesti sodelovanje projektne pisarne v finančne pogoje.

Delavnica 2: Iz oči v oči v virtualnem svetu // Kimberly Wiefling

Učinkovita čezmejna komunikacija

Tudi delo z eno samo osebo je lahko zahtevno, zahtevnost timskega dela pa eksponentno narašča z rastjo velikosti ekipe. Delo dodatno otežujejo medkulturni vplivi. Če k temu dodamo še vse bolj “virtualno” naravo mnogih timov, so izzivi še toliko večji!

Spretnosti komuniciranja so med najmočnejšimi orodji, ki jih mora imeti voditelj večkulturnih timov. Neučinkovita komunikacije je dejansko drugi vodilni razlog za neuspešnost skupinskega dela (še en vodilni razlog je da ne znajo kateri so jim cilji!). Vendar tudi v medkulturni komunikaciji jezik in kultura nista edini oviri za komunikacijo. Mnoge ekipe so neuspešne tudi pri skupinskem reševanju problemov in sprejemanju odločitev.

Visoko učinkoviti komunikatorji gradijo odnose, ki ustvarjajo dolgoročne rezultate, ko se medsebojno prilagajajo komunikacijskim partnerjem, brez krivde ali presoje, poslušajo več kot govorijo in zastavljajo več vprašanj kot zagovarjajo svoje stališče. Imajo jasne cilje za komunikacijo in načrt za doseganje teh ciljev. Pozorni so na različne komunikacijske sloge, vedo, kako učinkovito komunicirati s temi različnimi stili, in lahko še naprej učinkovito komunicirajo tudi v stresnih ali zahtevnih situacijah. Njihova komunikacija je neposredna, jasna in jedrnata. Ko se pojavijo težave, imajo sposobnost, da izvedejo potrebne prilagoditve, da skupaj dosežejo rešitve, ki bodo koristne za vse.

Odlični komunikatorji so učinkoviti na treh ravneh:

1) samozavedanje/empatija,
2) komunikacija ena na ena in
3) na ravni skupine in celotnega tima.

Učinkovita medkulturna komunikacija pogosto temelji na prilagajanju drug drugem in vzpostavljanju odnosa, ki temelji na prihodnjih priložnostih, in ne na zgodovinskih predpostavkah in izkušnjah. Ključni koncepti vključujejo:

• Najpogostejše vzroke slabe komunikacije in kako se jim izogniti ali jih premagati.
• Vrednost in moč komunikacije iz oči v oči v svetu “virtualnih” skupin.
• Dokazane pristope za učinkovito komunikacijo čez različne vrste mej.

Kimberly nikoli ne predava, temveč omogoča živahne in zanimive »učne laboratorije«. Iz te delavnice boste odšli z veščinami poslušanja drugih kot "misleči partner", da bi ustvarili "miselno okolje", in hitro ustvarili pomembno povezavo in pozitiven odnos z ljudmi iz zelo različnih okolij. Izjemno izkustvena narava te delavnice vam bo omogočila, da takoj uporabite naučeno v komunikaciji na prelomni ravni, da bi okrepili svojo ekipo in dosegli rezultate, ki jih potrebujete za uspešnost v medkulturnem poslovnem okolju.IT Service Management


Delavnica 1: Barklay Rae

Delavnica 2: načrtovano

PREDAVATELJI

Kimberly Wiefling

President of Wiefling Consulting, co-founder of Silicon Valley Alliances


Kimberly Wiefling is the President of Wiefling Consulting, co-founder of Silicon Valley Alliances, and author of Scrappy Project Management, a global business leadership consultant, and a force of nature – the good kind! She specializes in global team effectiveness – helping teams achieve what seems impossible, but is merely difficult. A scientist by education, Kimberly has an M.S. in physics and a B.S. in chemistry and physics. She earned her certificate in program and project management through UC Santa Cruz Silicon Valley, where she then taught program and project management for 6 years. Kimberly’s expertise is to make the “impossible” merely difficult, and then inevitable. She has worked with people form over 50 different countries, and she’s determined to transform Planet Earth one inspired and engaged team at a time!

Peter Ivanov

Senior Manager, Keynote Speaker and Executive Coach


Peter Ivanov is Manager, Entrepreneur and Virtual teams Expert with over 20 years of international experience. Born in Bulgaria he graduated Mathematics and joined a multinational company as Data Analyst. He quickly became IT Manager for Bulgaria and gradually worked his way up to IT Services Manager for Eastern Europe, Middle East and Africa. Peter recognized the growing importance of the teams in multiple locations and developed an innovative method for leading Virtual teams.

In 2007 the Team led by Peter won the “Best of the Best” award for outstanding Project management in establishing global Shared services. In 2012 his Team won the “Global IT Connect Award” for excellent Engagement in a global cross-functional environment. In 2013 Peter founded “Virtual Power Teams” and started new career as Keynote speaker and Executive coach on New Leadership. As an expert in New Leadership Peter supports managers to retain the gravity of their Team despite the geographical distance, age and cultural differences, and deliver Top business performance!

Barclay Rae

ITIL Lead Author Team Member


Barclay is an experienced ITSM consultant, analyst and writer. He has worked on approximately 700 ITSM projects over the last 25 years, and also writes blogs, research and white papers on ITSM topics for a variety of industry organisations and vendors.

He has also worked for a number of ITSM organisations, and he delivers strategic ITSM consultancy, as well as media analyst services to the ITSM industry. He is an ITIL4 Lead Architect and a co-architect of the ITIL Practitioner scheme with Axelos. In addition, he is a co-author of the SDI SDC certification standards and a participant in the current ISO/IEC 20000 revision.

Barclay is an associate of SDI – as a consultant and auditor – and a member of the SDI Strategic Advisory Board.

He is a Director of EssentialSM and itSMF UK, of which he was CEO from 2015 - 2018. Barclay also is a partner in A2V Services, which develops new start-up businesses. He is also non-executive director for several companies.

Barclay is also a regular speaker at industry conferences and events, in the UK and globally, including, SITS, SDI, itSMF, Pink Elephant, SMW, UCISA and others. Barclay was named in the HDI top 25 Thought Leaders in Technical Support and Service Management, 2017 and 2018, and ‘ITSM Contributor of the year’ in 2014 at the SITS show.

Barclay also created ‘ITSMGoodness’ – a set of practical steps and guidelines – simple practical and proven tips and tools – for successful ITSM.

Thiago Ayres

Global Managing Director at PMO Global Alliance


Consultant, educator, angel investor and global speaker in the areas of governance, management, innovation and leadership.

With degrees on 3 continents, helps corporations and startups in their strategic challenges. In this professional trajectory, Ayres has been to more than 10 countries and became a nonconformist with traditional management, orthodox education and the status quo - a transformational activist. An optimist who sees opportunities for every problem, who betss people are the foundation of every success and who believes that the ultimate art of sophistication is being simple.

▪ Global Managing Director at PMO Global Alliance, global leading community on PMO and organizational project, program and portfolio management.
▪ International keynote speaker with events and courses including United States, Spain, Poland, Mexico, Argentina, Uruguay, Colombia, Peru and Brazil.
▪ Master in Project Management by George Washington University (USA) and Executive Management from ESIC Business School Spain. Specialist in corporate governance, portfolio management, project offices and agile/hybrid methods. Experience in team leadership in multicultural environments. Solid background in global project management, entrepreneurship and Information Technology management.
▪ Experience in project management and technology in large organizations and multinationals, e.g. HSBC, Renault and CNHCapital.
▪ Experience in teaching undergraduate, postgrad, MBA and in-company extensions and courses in several institutions of Brazil. Specialization in Teaching of Higher Education by Fundação Getúlio Vargas. Thousands of trained professionals including Volvo, Exxon Mobil, GVT, HSBC, Telefonica Vivo, Novozymes, Tetrapak, Renault, SulInvest, Copacol, Batavo, LAR, Racco Cosmetics, Petrobras, Natura, Boticário, Kraft Foods, BRFoods, TRT, Ambev and Sumitomo.

Jaka Borštnar

Director of Project Portfolio and Change Management Department, Triglav Group


Jaka Borštnar is the Director of Project Portfolio and Change Management Department in the Triglav Group and has more than a decade of experience in the insurance industry, having supervised and led various strategic projects, such as non-life insurance information system development and CRM implementation. Since 2013, when he began his present job, he has reshaped the department, which includes leading of projects by professional project managers, project selection definition, implementing unified standards according to PMBOK® and aligning project management in the Triglav Group with its business strategy. Jaka Borštnar completed the MBA studies and holds a Master’s Degree in Information and Computer Science and a Master’s Degree in Economics.

Tine Vižintin

Member of PMO, Triglav Group


Tine Vižintin is an experienced, PMP certified project manager with a demonstrated history of working in the insurance industry for more than a decade. In the past years, he took part in many different projects in various roles, such as a technical project manager in a non-life insurance information system implementation and a project manager on an end-to-end BI system implementation. Tine’s interest lies predominantly in business strategy realization through project management. Tine is a member of the Triglav Insurance company PMO, which was awarded the PMI 2018 PMO of the Year Finalist in 2018. Skilled in business process, analytical skills, requirements analysis, scope management and holds a Bachelor of Science focused in Electric Engineering.

Zoran Korenjak

Project Director in the Project Portfolio and Change Management Department, Triglav Group


Zoran Korenjak is the Project Director in the Project Portfolio and Change Management Department in the Triglav Group. With 20 years of experience in the insurance industry and 10 years of experience in project management and training, he became a competent project manager and trainer. He was actively engaged in non-life insurance information system implementation and today he is leading strategic oriented projects such as standardisation and digitalisation of HRM in the whole Triglav Group. Zoran Korenjak is the founder of the Project Management Academy which content is based on PMBOK®, the corporate project management methodology, and lessons learned.
 

Konferenca in konferenčne delavnice

Kristalna palača, Ameriška ulica 8, Ljubljana

Dostop in parkiranje za udeležence konference

Navodila so v pripravi

KOTIZACIJA:Zgodnja prijava in plačilo do vključno 10. 2. 2019: redna cena z 20% popustom, za člane itSMF in PMI 30% popusta. Redna prijava je za člane itSMF in PMI z 20% popustom.

Prijavnica

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.

Kotizacija vključuje:
• Udeležbo na predavanjih konference ter delavnicah
• Osvežitev in pogostitev med odmori
• Gradiva

PRIJAVA JE POTRJENA S PLAČILOM KOTIZACIJE NA TRR SI56 1914 0501 3055 191 (Združenje za ravnanje s storitvami IT Slovenija, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana). Prosimo vas, da na plačilnem nalogu navedete podatke o udeležencih in v sklicu navedete številko naročila, ki ga boste prejeli ob prijavi (sklic: SI 00 <številka naročila>). Račun vam bomo poslali po prejemu plačila. Prosimo vas, da podatke za izdajo računa vnesete v obrazcu za prijavo.

Bronasti sponzorji

Parsek

Pokrovitelji

Parsek

ORGANIZATORJA

logo-pmi
itsmf
Kontaktni naslov:
info@konferenca-sdo.si
Show Buttons
Hide Buttons

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Preberi več