Conference SDO 2017

Slovenski neprofitni združenji itSMF Slovenija in PMI Slovenija združujeta aktualne vsebine upravljanja storitev IT in projektnega managementa v poslovni konferenci

SKUPAJ DO ODLIČNOSTI

Konferenca je namenjena obvladovanju aktualnih multidisciplinarnih znanj, ki jih intenzivno narekujejo tehnološke novosti in novi poslovni modeli izvajanja storitev. Vsebine bodo še posebej zanimive za vse tiste, ki so odgovorni za vodenje ter vpeljavo novosti v poslovanje, ter seveda za predstavnike vodstev, ki se zavedajo vpliva novosti na poslovne strategije.

 
 

PREDKONFERENČNI DAN, 23.10.2017

Delavnica - lokacija IBM Innovation Center, Ljubljana

Delavnica je namenjena udeležencem konference, po posebni prijavi, do zasedbe 2 x 12 razpoložljivih mest.
(vrednost PMI: 3 PDU)

09:00 - 12:00

The Phoenix Project // Jan Schilt MSc HRD, GamingWorks, Nizozemska

Many organizations are thinking about starting their DevOps journey. For many of them, this is an unknown area. New ways of working, now terminology, new culture, new team structure and many challenges. This simulation will help teams to understand the essentials of DevOps without going to deep into the theory. This one day workshop is based on the book “The Phoenix Project”. GamingWorks has the worldwide exclusive rights to have this simulation. The team of 9-11 employees will play the characters in this book and will challenge a growing number of business requests, features and issues. They must finish the Phoenix Project on time and to achieve this, the only solution is to change the way of working. The team starts to visualize the work, create flow, work as multifunctional teams, focus on customer value and increase the number of deployments and the deployment success rate. In this simulation the team will experience the same aspects. They can freely experiment, explore and learn. VEČ...>>

13:00 - 16:00

The Phoenix Project // Jan Schilt MSc HRD, GamingWorks, Nizozemska (ponovitev)

Many organizations are thinking about starting their DevOps journey. For many of them, this is an unknown area. New ways of working, now terminology, new culture, new team structure and many challenges. This simulation will help teams to understand the essentials of DevOps without going to deep into the theory. This one day workshop is based on the book “The Phoenix Project”. GamingWorks has the worldwide exclusive rights to have this simulation. The team of 9-11 employees will play the characters in this book and will challenge a growing number of business requests, features and issues. They must finish the Phoenix Project on time and to achieve this, the only solution is to change the way of working. The team starts to visualize the work, create flow, work as multifunctional teams, focus on customer value and increase the number of deployments and the deployment success rate. In this simulation the team will experience the same aspects. They can freely experiment, explore and learn. VEČ...>>

Delavnica za študente - lokacija IBM Innovation Center, Ljubljana

Delavnica je namenjena študentom in je brezplačna. Zaradi omejitve razpoložljivih mest je potrebna prijava.

16:00 - 19:15

Vloga design-thinkinga pri projektnem vodenju in upravljanju storitev IT

Delavnica združuje 3 sklope: "projektno vodenje", "upravljanje storitev IT" in "oblikovalsko razmišljanje".

Sozvočje in nepogrešljivo medsebojno dopolnjevanje "projektnega vodenja", "upravljanja storitev IT" in "oblikovalskega razmišljanja" se izraža predvsem v "sodobnejši", k uporabniku usmerjeni izvedbi prvih dveh: projektnega vodenja v luči agilnega pristopa in upravljanja storitev IT, nadgrajenega s sodobnim pristopom DevOps. Kako pa se v zgodbo vplete "oblikovalsko razmišljanje" pa bomo praktično preizkusili na delavnici.

In kaj je oblikovalsko razmišljanje? Le-to izhaja iz oblikovanja, ki se ne osredotoča zgolj na to, kako izdelek ali storitev izgleda, ampak tudi na to kako deluje. Oblikovanje kot strokovna disciplina je v zadnji generaciji doživelo izjemen razvoj iz prakse, ki je bila osredotočena predvsem na estetski slog, na disciplino z jasnim in izrecnim poudarkom na uporabniški izkušnji, uporabnikovih upih, željah, izzivih in potrebah. Z ustvarjanjem empatije z uporabnikom lahko oblikovalci delujejo v smeri doseganja rezultatov, ki nabolj ustrezajo potrebam le-tega. Uporabniško usmerjen pristop, imenovan "oblikovalsko razmišljanje" (angl. Design Thinking), oblikovalcem in drugim sodelujočim omogoča, da se lotijo številnih kompleksnih poslovnih in socialnih vprašanj.

KONFERENCA, 24.10.2017

Konferenca - lokacija Zavarovalnica Triglav, Verovškova, Ljubljana

(vrednost PMI: 6 PDU)

08:00 - 08:30

Prihod in registracija udeležencev

08:30 - 08:40

Uvodni nagovor

Pozdrav organizatorjev

08:40 - 09:05

Stanje in trendi digitalizacije v Sloveniji // prof. dr. Mojca Indihar Štemberger

Izjemno zanimanje za digitalizacijo v zadnjem času kaže na priložnosti, ki jih informacijska tehnologija danes ponuja ne le za učinkovitejše izvajanje poslovnih procesov, pač pa za popolnoma nove izdelke, storitve in poslovne modele. Zrela podjetja razvijajo svoje digitalne zmožnosti na treh povezanih področjih: odlični izkušnji strank, optimiziranih operativnih poslovnih procesih in popolnoma novih ali prenovljenih poslovnih modelih, ki temeljijo na izkoriščanju priložnosti, ki jih ponuja informacijska tehnologija. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani smo želeli ugotoviti, kako slovenska podjetja razumejo digitalizacijo, kako so nanjo pripravljena, kakšne imajo načrte na tem področju in kje vidijo ključne ovire, pa tudi kakšen je pomen sledenja trendom digitalizacije za uspešnost poslovanja. Zato smo letos poleti v okviru mednarodnega projekta „Primerjalna analiza trendov, orodij in dejavnikov uspeha digitalne preobrazbe“ izvedli raziskavo o stanju in trendih na področju digitalizacije, v kateri je sodelovalo 234 slovenskih velikih in srednjih podjetij. Predavanje bo predstavilo ugotovitve raziskave.

09:05 - 09:30

DevOps and GDPR // Krikor Maroukian, Grčija

The presentation will identify how DevOps and GDPR practices interact. Focus will be provided on how culture aspects, process-driven environments and technological approaches can help build a security-by-design environment including the Data Protection by Design and by Default as stated by GDPR.

09:30 - 09:55

Case Studies – Practical Agile // Nino Sipina, Hrvaška

Methodologists like PMI, ITIL, Prince 2, Lean Six Sigma, Waterfall, Agile/Scrum, Extreme Programming… should always adopt their approach to reality of a company or a client. Neglecting client's corporate culture and specifics may provoke resistance and result in project
failure. Ability to dynamically and selectively adjust the approach, behaviour, communication style or even methodology are critical success factors of the project. The presentation will shortly introduce several transformation case studies of various size from presenter's 30-year work experience in various industries (Oil & Gas (Netherlands); Telecom; Civil works and IT). Some of these companies drives transformation managing transformation projects. Some of them manage transformation on-the- move in small incremental steps. Some transformations are driven by implementation of new IT solution and some by other drivers. The common result is that all of them become Agile businesses after transformation although some of them do not even know what “Agile”, “PMI”, “Prince 2” or “Lean Six Sigma”. mean. The objective of presentation is to introduce some key success factors (adoptions) used during transformation independently of above mentioned methodologies. These adoptions those do not exclude methodologies rather complementing their capabilities.  Using these adoption, you might be able to transform organization of any size or industry (including governmental) into dynamic, flexible, fast adoptable (Agile) organization like today are Start-Up’s.

09:55 - 10:20

Od prodaje – do prodaje – skozi projekt. Prodaja mora biti vpeta v celoten projekt, da se stranka vrača! // mag. Marjan Bradeško

Ko prodam, je zame posel zaključen!« Zveni znano? Saj morda pri izdelkih široke potrošnje to celo velja. Pri zapletenosti sodobnih projektov, posebej na področju informacijske tehnologije (IT), pa to gotovo ni res. Posebej zaradi vse večjega deleža storitev v prodani rešitvi.

Če je prodajalec odsoten ali izvzet iz projekta, je prikrajšan za pomembne informacije, ki mu lahko pomagajo pri nadaljnji prodaji. Tudi projektnemu vodji, ki nima stika s prodajalcem, manjka določen vpogled v naročnika. Dobro sodelovanje prodaje in projektne pisarne je bistvenega pomena za uspeh projekta.

Marjan Bradeško bo v uvodu podal svoje dolgoletne prodajalsko-projektne izkušnje, povezane s storitvami na področju IT. Poudaril bo pomen:
• vključenosti projektnega vodje že v predprodajno fazo, vsaj v določeni mere,
• nujnosti spremljanja projekta s strani prodaje (in razložil, kje je meja med »mikro-upravljanjem« in dobro seznanjenostjo s stanjem),
• sodelovanja prodaje v zaključni fazi projekta in v analizi le-tega.

Prav tako bo Marjan Bradeško podal svoje videnje in izkušnje o tem, kje in kdaj mora projektni vodja sodelovati s prodajalcem, v kakšnih primerih ga mora obveščati – in kako hitro. Kajti zaznava težav na projektu in pravočasno ukrepanje lahko preprečita marsikatero slabo voljo pri kupcu. Predvsem pa profesionalno in usklajeno ukrepanje, tudi v primeru težav, kupcu daje zaupanje – in kupec se vrača k nam in širi o nas dober glas.

10:20 - 10:30 ODMOR

10:30 - 10:55

Poslovni vidiki mikrostoritev, cloud-native aplikacij in DevOps – izzivi in priložnosti // prof. dr. Matjaž B. Jurič

Mikrostoritve in razvoj aplikacij, ki so prilagojene za izvajanje v računalniških oblakih, t.i. cloud-native aplikacije, prinašajo pomembne in korenite novosti ne samo v arhitekturi in razvoju, temveč tudi na poslovnem in organizacijskem nivoju. Pravilna uporaba mikrostoritev, cloud- native arhitekture in DevOps lahko pomembno poveča hitrost in učinkovitost razvoja, kar direktno vpliva na sposobnost digitalne preobrazbe. V predstavitvi bomo podrobno pregledali poslovne vidike, ovrednotili, kaj prehod na mikrostoritve in DevOps pomeni za podjetja s poslovnega vidika, osvetlili bomo organizacijske in projektne priložnosti, ki jih prinašajo omenjene tehnologije in pristopi. Prav tako bomo skozi mikrostoritve in DevOps pogledali na digitalno preobrazbo in sposobnost podjetij, da vpeljejo digitalno poslovanje.

10:55 - 11:20

The DevOps Juggernaut and Why You Should Care // Peter Eeles, Velika Britanija

DevOps is the latest "kid on the block", building on the success that many organizations have had when adopting an agile development approach. But what is DevOps, and why should you care? In this session, the presenter will share the results of over 100 in-depth DevOps client workshops that IBM has facilitated, with a view to helping these clients a) get clarity of their understanding of DevOps, together with their DevOps vision / strategy, b) understand their challenges and c) develop a roadmap for DevOps adoption. The presenter will discuss success patterns that helped these organizations improve and share the results that these organizations have achieved, with a view to helping you fine-tune your own DevOps transformation.

11:20 - 11:45

Back to the future// Rok Sajovic

In this session we will show how, by our opinion, organisation should approach to their digital transformation strategy including 3 different views: process maturity, people maturity and technological maturity. We will also speak about the speed of current parallel world of blockchain and how we see this technology can fit into digital transformation strategy.

11:45 - 12:10

RETORIČNI KABARET - beseda o javnem govorjenju in nastopanju // dr. Zdravko Zupančič

"Orožja v bojevanju za pozornost poslušalcev"

"Veščine premisleka - beseda ni smrkelj, da bi jo potegnil nazaj"

"Moč izgovorjene besede - moč govora"

"Nepreverjene govorice o govorici telesa"

"Osnovne veščine javnega govorjenja in nastopanja"

"Ne prekinjaj me, ko ti skačem v besedo"

  "Strah in druge tegobe pri javnem nastopu"

12:10 - 13:15 ODMOR ZA KOSILO

13:15 - 14:00

DevOps, Transformation and Service management in 2020 // Robert Stroud, ZDA

The one constant in the lives of us all is change! Change is accelerating, adoption of disruptive technologies, the growing savviness of the business community and untethered access to technologies and the advent of low-code, no code is accelerating velocity. This business appetite for rapid innovation mandates that we must accelerate our throughput whilst delivering quality, security and availability! Delivering at the “speed of business” is pressuring our traditional approaches to management calling into question our practices, procedures and tooling. Meeting these demands mandates the adoption of agile development methodologies across whole business including Operations, to meet business change requirements. Enter DevOps! DevOps, a fusion of Development and Operational processes bridge the perceived (and sometimes real) gap between Dev and Ops (security, audit and Enterprise architects as well) to accelerate velocity. Does the focus on DevOps require tossing out your investments in existing frameworks? Can you fuse them together to meet business expectations? Have we finally solved the challenge of delivering synergy between development and operations?

14:00 - 14:25

Kako v Zavarovalnici Triglav povezujemo poslovno strategijo z informacijsko tehnologijo, digitalizacijo in inovacijami // mag. Andrej Knap

Na srečanju bomo predstavili, kako sta v Zavarovalnici Triglav povezani poslovna strategija s strategijo področja za informacijsko tehnologijo in na kakšen način se v Zavarovalnici Triglav d.d. lotevajo inovacij ter digitalizacije, ki bodo zagotavljale uspešno poslovanje Zavarovalnici Triglav tudi v prihodnosti.

Zavarovalnica Triglav je v Sloveniji poznana kot stabilna finančna ustanova z več kot stoletno tradicijo. Na srečanju bomo predstavili, na kakšen način želimo preoblikovati zavarovalnico v sodobno finančno institucijo, ki se bo na trgu sposobna soočiti z močno domačo in tujo konkurenco, ki bo v prihodnje prihajala tudi iz drugih, predvsem tehnoloških panog. V Zavarovalnici Triglav se trudimo, da bi na posameznih področjih postavljali tudi trende v panogi, in to ne samo na domačem trgu. Prepričani smo, da je za dosego takšnih ciljev nujno potrebno vzpostaviti odlično sodelovanje med poslovnim delom zavarovalnice, informacijsko tehnologijo, ponudniki in zagonskimi podjetji, ki lahko prispevajo povsem nove in revolucionarne ideje.

14:25 - 14:50

Broader Agile perspective // Aleš Štempihar

In this session we will place Agile into a broader context with a focus on two linked themes: 1. Organizational culture and leadership; 2. Agile and characteristics of digital business. The interactive part in the form of a mini workshop will be geared towards fast detection of organizational culture. The results will show how many participants of the conference already work in the business environment with an agile organizational culture.

14:50 - 15:00 ODMOR

15:00 - 15:25

Razširjen ITSM koncept v podporo upravljanju sprememb na vseh nivojih // mag. Primož Panjan

Nekaj zadnjih desetletij je bilo za Mercator zelo dinamičnih. Podjetje je nenehno raslo, pripojilo lokalna in tuja maloprodajna podjetja, izvajalo širitev na nove trge in podobno. V okviru tega se je večkrat popolnoma reorganiziralo in pri tem neprestano iskalo način za dvig učinkovitosti in uspešnosti. Tako kot drugi sektorji je tudi sektor IT sledil dinamiki podjetja po najboljših močeh. Večji izzivi pri tem so bili učinkovito in zanesljivo upravljanje IT okolja in sprememb na vseh nivojih ter učinkovito vključevanje predstavnikov drugih delov organizacije v upravljanje sprememb (oblikovanje ideje, posredovanje ideje v IT, odobravanje, prioritiziranje, upravljanje stroškov idr.). V podporo temu je sektor IT pripravil razširjeni ITSM koncept, ki predstavlja okvir, s pomočjo katerega IT učinkovito zagotavlja IT storitve in je istočasno kompetenten sogovornik drugim sektorjem v podjetju. V okviru predstavitve bo predstavljen razširjen ITSM koncept.

15:25 - 16:10

Turning elephants agile and making them stay that way // Grzegorz Szałajko, Poljska

Changing large enterprises is not an easy thing, especially when you touch the foundations of their management culture. Those being highly regulated are even more challenging to move forward, as there is always some legal excuse that cements the status-quo. But, it has been done successfully in several large organizations and that success can be repeated. This presentation is a practitioner’s retrospective on things that worked well and those that didn’t when corporations were trying to go agile. It also summarizes steps that are necessary to take in order to make the agility stay and even evolve further. The entire content is presented from strategic perspective that goes well beyond single departments such as IT. It’s because you can’t turn the elephant agile by making only one leg flexible...

16:10 - 16:20

ZAKLJUČEK

Povzetek konference in vabilo k nadaljevanju druženja.

16:20 - 17:20 DRUŽENJE IN PRAZNOVANJE 15. OBLETNICE DELOVANJA PMI SLOVENIJA

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

PREDAVATELJI

Krikor Maroukian, Grčija

Senior PFE IT Service Management Consultant at Microsoft Hellas


Krikor is a Sr ITSM Consultant at Microsoft Hellas, and the Chairman of itSMF Hellas. In the past, he has also held the positions of Project Manager and Security Officer. He specialises in ITSM consultancy developments as well as the design and adoption facilitation of service management good practices across the banking, insurance, retail, aviation and lottery industries.

Krikor's interests lie predominantly in service management, project management, business analysis, business process management and enterprise IT architecture. Krikor has authored academic papers on the topics of Service Management, Project Management and Model-Driven Business Process Engineering. Krikor was awarded the Highly Commended paper in the 2017 Emerald Literati Network Awards for Excellence for the publication titled “Facilitating organisational decision making: a change risk assessment model case study” published in Journal of Modelling in Management.

spec. Rok Sajovic, dipl. ing. rač. in inf.

Managing director, ITSM CENTER d.o.o.


Mr. Sajovic is a graduated computer engineer and has a Master of Science degree in Management. After working in Government Centre for Informatics for three years, he was employed in privately held company focusing on IT Service Management where he was holding a position of senior manager for three years. At the end of 2007 Rok funded a company named ITSM CENTER Ltd. based in Slovenia, where he is now employed as Managing Director. He is fully certified as ITIL V3 Expert and ITIL Trainer. He also has PRINCE2 practitioner and ISO/IEC 20000 and ISO/IEC 27001 Lead Auditor and has a wide range of experience in public and private sector.

Aleš Štempihar

Predavatelj


Digital42.si leader, PMI & IIBA member since 2008, LN SKRAM.SI since 2014 digital strategist, innovator of business models, accelerator of changes in organizations.

When it is necessary to start with the foundations of digital business and see the future of the company through a digital transformation, Aleš is the right person to talk to and cooperate with. As a digital strategist, he helps companies with preparing a digital strategy and roadmap execution. As an innovator, he creates new business models and as the leader of Digital42 initiative, he takes care for the program of digital projects.

mag. Andrej Knap

Zavarovalnica Triglav


Andrej Knap je pooblaščenec uprave in nekdanji pomočnik predsednika uprave Zavarovalnice Triglav, obvladujoče družbe Skupine Triglav, vodilne zavarovalno-finančne skupine v regiji Adria, ki posluje v šestih evropskih državah in na sedmih trgih. Odgovoren je za področje IT in Zaledno podporo poslovanja ter predsednik Projektno-usmerjevalnega odbora. Magister znanosti z več kot 20-letnimi izkušnjami v zavarovalništvu je tudi član Produktnega foruma premoženjskih in življenjskih zavarovanj ter član Odbora za obvladovanje tveganj. Nekdanji predsednik Upravnega odbora Triglav Osiguranja Banja Luka in Triglav Osiguranja Skopje še vedno deluje kot član sveta Inovacijsko razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani. V svoji karieri je v največji slovenski zavarovalnici med drugim vodil projekt internetne obnove avtomobilskih zavarovanj, razvoj IT aplikacije za premoženjska zavarovanja in celostno prenovo ter implementacijo IT aplikacij za premoženjska zavarovanja v hčerinskih družbah Skupine Triglav.

Jan Schilt MSc HRD

GamingWorks, Nizozemska


Jan Schilt has started in 2003 together with Paul Wilkinson the company called GamingWorks. GamingWorks has become one of the leading Business Simulation companies in the World with 350 International Partners in more then 40 countries. Jan himself delivered over 300 business simulations. Jan has developed the following business simulations: Apollo 13 – an ITSM case experience™, the Project Management Business Simulation ‘The Challenge of Egypt™’ and the Business Process Management Simulation ‘The Greatest Move™. He also developed the Business IT Alignment game ‘Grab@Pizza’ and the Information Risk Management simulation called ‘Oceans99’. The latest simulation he has developed is the Phoenix Project which is about DevOps. Together with Paul Wilkinson, they also developed the popular ABC of ICT™ card deck and both wrote a book about Attitude, Behavior and Culture in ICT. Jan is a well-respected speaker on many international conferences.

prof. dr. Mojca Indihar Štemberger

Univerza v Ljubljani, Ekonomska Fakulteta


Dr. Mojca Indihar Štemberger je profesorica poslovne informatike na Ekonomski fakulteti. Aktivna je tudi na področju svetovanja in izobraževanja na področju prenove in informatizacije poslovnih procesov ter digitalne preobrazbe v zasebnem in javnem sektorju. Vodila je svetovalne projekte na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (2009 – 2010), Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (2010 – 2011) ter na Novi KBM (2012). Vodi in izvaja tudi Akademijo poslovnih procesov in Akademijo digitalne preobrazbe ter več internih izobraževanj s področja poslovnih procesov in digitalne preobrazbe. Od leta 2011 do 2016 je bila predsednica poslovne konference Management poslovnih procesov. Kot prodekanja za gospodarske zadeve se je od leta 2009 do leta 2013 ukvarjala z izboljševanjem poslovnih procesov ter informatizacijo poslovanja na fakulteti. Trenutno je predstojnica Katedre za poslovno informatiko in logistiko ter vodja študijskega programa poslovna informatika.

prof. dr. Matjaž B. Jurič

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko


Predstojnik Laboratorija za integracijo informacijskih sistemov na UL FRI in mentor start-up podjetij. Je avtor 17 knjig, izdanih pri mednarodnih založbah ter več kot 600 drugih publikacij. Vodil je številne raziskovalne in aplikativne projekte, ponaša pa se tudi s prestižnimi nazivi Java Champion, IBM Champion in Oracle ACE Director. Prejel je več mednarodnih nagrad, med drugim nagrado za najboljšo SOA knjigo (New York), nagrado za najboljši SOA projekt v telekomunikacijah (Las Vegas), nagrado Java Duke's Choice Award Winner (San Francisco) za najboljšo inovacijo v Javi, nagrado za najboljši znanstveni članek s področja storitev, nagrado za najboljšega raziskovalca po mnenju industrije in Zlato plaketo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega ustvarjanja.

mag. Marjan Bradeško

NIL


Mag. Marjan Bradeško je vodja učne strategije v podjetju NIL. Vsa njegova strokovna pot - diplomiral in magistriral je iz računalništva na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani – je prežeta z učenjem. Od leta 1991, ko je zaposlen v podjetju NIL, je šel preko več inženirskih delovnih mest in vodstvenih položajev tako v izobraževanju kot v prodaji, in obvladal vso širino področja informacijske tehnologije. V zadnjem desetletju je bil tesno vključen v prodajo učnih vsebin na mednarodnih trgih, kjer je – za razliko od prejšnjih vlog – spoznal projekte kot »interni naročnik«.

Marjan Bradeško je sicer izjemno navdušen nad javnim nastopanjem, nad podajanjem in ustvarjanjem vsebin - tako, da si jih občinstvo zapomni - in želi več. V življenju prepleta strokovno znanje, prodajne veščine, veselje do potovanj in gora ter poslovne teme. O vsem tem rad in pogosto piše - je avtor več knjig in številnih člankov ter blogov.

Nino Sipina

ITSMF Hrvaška


Methodologists like PMI, ITIL, Prince 2, Lean Six Sigma, Waterfall, Agile/Scrum, Extreme Programming… should always adopt their approach to reality of a company or a client. Neglecting client's corporate culture and specifics may provoke resistance and result in project failure. Ability to dynamically and selectively adjust the approach, behaviour, communication style or even methodology are critical success factors of the project. The presentation will shortly introduce several transformation case studies of various size from presenter's 30-year work experience in various industries (Oil & Gas (Netherlands); Telecom; Civil works and IT). Some of these companies drives transformation managing transformation projects. Some of them manage transformation on-the- move in small incremental steps. Some transformations are driven by implementation of new IT solution and some by other drivers. The common result is that all of them become Agile businesses after transformation although some of them do not even know what “Agile”, “PMI”, “Prince 2” or “Lean Six Sigma”. mean. The objective of presentation is to introduce some key success factors (adoptions) used during transformation independently of above mentioned methodologies. These adoptions those do not exclude methodologies rather complementing their capabilities.  Using these adoption, you might be able to transform organization of any size or industry (including governmental) into dynamic, flexible, fast adoptable (Agile) organization like today are Start-Up’s.

Peter Eeles

Worldwide Lead for DevOps Adoption and Executive IT Architect, IBM


Peter Eeles is IBM's Worldwide Lead for DevOps Adoption, and an IBM Executive IT Architect, who helps organizations improve their IT delivery capability in order to drive tangible business value. He has a particular interest in the adoption of Architecture, Agile, DevOps and Cloud as innovation enablers. In the IT industry since 1985, Peter comes from a delivery background and was previously Chief Architect of IBM Rational's Worldwide Solution Delivery organization where he led many large-scale transformations in a variety of industries. Peter has written many papers and several books, including "The Process of Software Architecting" (2009), "Building J2EE Applications with the Rational Unified Process" (2002), and "Building Business Objects" (1998). He runs his own website at www.architecting.co.uk.

mag. Primož Panjan

Mercator


Primož Panjan je Univerzitetni diplomirani organizator in Magister znanosti na področju poslovne informatike. V okviru študija je razvijal predvsem kompetence upravljanja informatike. Veliko kompetenc je pridobil tako, da je raziskoval primere iz prakse. Temu ustrezno je pripravljal študijske naloge. V okviru magistrske naloge je na primer raziskoval pomen projektne pisarne za učinkovito izvajanje poslovnih procesov. Z organizacijo dela se srečuje že od začetkov svoje poslovne poti. Pred več kot dvema desetletjema je v takrat novoustanovljeni slovenski vojski vodil vojaške enote in organiziral izredno usposabljanje na šoli za častnike. Čez par let je prešel na IT področje in v proizvodnem podjetju MKT Print skrbel za infrastrukturo in razvoj poslovne informatike. Ves čas je bil tesno vpet v dogajanje organizacije, veliko tudi na področju planiranja dela in organiziranja poslovanja. Vzporedno s tem je samostojno razvijal manjše interne rešitve, kot na primer podatkovno skladišče in rešitev za vodenje potnih nalogov. Kasneje je pri ponudniku IT rešitev RCL Int za krajši čas izvajal dela projektnega vodje v komerciali in nato pred skoraj desetletjem prešel v Mercator, kjer je prevzel IT projektno pisarno. Ob njegovem prihodu v firmo je obstajalo nepopolno izrazoslovje, pristop in razumevanje projektnega vodenja v sektorju IT, pa tudi na nivoju podjetja je bilo področje zelo nepopularno. Njegova dolžnost je (bila) vzpostaviti okolje, ki omogoča dviganje zrelosti projektnega managementa v sektorju IT in sodelovanje pri korporativnem dviganju zavesti za projektni management. Nekaj zadnjih let sektor IT intenzivno uvaja principe ITSM v organizacijo in Primož primarno vodi to področje kot krovni svetovalec in vodja projektov. Poleg tega sodeluje ali vodi druge aktivnosti v organizaciji, na primer upravljanja tveganj delovanja IT na korporativnem nivoju, prenovo ISO dokumentacije, notranje in zunanje revizije in podobno.

Robert E Stroud CGEIT CRISC

Principal Analyst, Forrester Research, ZDA
Immediate Past International Chairman of the Board, ISACA & ITGI


A globally recognized speaker, thought leader and writer, Robert serves as the principal analyst on the I&O team, Robert is responsible for leading the research on DevOps and leads the research agenda for the Modern Service Delivery Playbook. He additionally serves on core Cloud Computing Team, with his agenda focused on driving the market toward a refined approach to delivering business innovation at the speed of business securely and compliant. Challenging traditional thinking with DevOps and Continuous Delivery, Robert assists enterprises as they seek to thrive in the age of the customer. His leading research incorporates DevOps, Cloud Computing, CICD, Cloud Management, Software-Defined Datacenter, Governance, Risk, Security and Compliance.

Prior to joining Forrester, Robert spent more than 15 years in multiple roles at CA Technologies in business applications, product management, and product strategy. Demonstrating the ability to predict changing trends in the domains of cloud computing, DevOps, service assurance, cybersecurity, governance, and risk. Additionally, he advised organizations on strategies to drive growth through innovation to deliver maximum business value from their investments in technology-enabled business governance.

Robert has contributed to multiple framework and standards publications, including COBIT 4.0, 4.1, and COBIT 5; guidance for Basel II, Risk IT, Val IT; and multiple mappings of COBIT to various frameworks and standards, including several ISO standards for security, service management, and software asset management. He also served on the itSMF International Board, the board of the itSMF USA, and multiple local chapters. Additionally, he served as a member of the ITIL Update Project Board for ITIL 2011 and in various roles in the development of ITIL v3.

Prior to his relocation to North America, he spent more than 15 years in the finance industry, successfully managing multiple initiatives in both the technology and retail banking sectors related to infrastructure rationalization, security, service management, and governance.

dr. Zdravko Zupanič

Šola retorike Zupančič&Zupančič


Fellini je leta 1960 ustvaril »Sladko življenje». Dr. Zdravko Zupančič je potemtakem starejši gospod. Z mlajšo frizuro. Ko je vrag odnesel šalo, jo Zdravko ukrade in privede ljudem nazaj. Argumentacija je satira. Nespodobno je igrati spodobnega predavatelja. HOMO RHETORICUS tri desetletja govori o govorjenju. Redka vrsta. Odgovori na vprašanja občinstva, še preden jih zastavijo. Lahko ga tudi kupite. Na voljo je samo v najbolje založeni prodajalni retorike v Sloveniji. V Šoli retorike Zupančič&Zupančič je zaposlen kot besedni žongler. Nenehno govori in nastopa, saj občinstvo nima časa, da bi bralo knjige. Zamesi z ironijo, cinično speče in potrosi z blagodejnimi paradoksi. Na televizijo odide razložit, kadar nekateri preveč naložijo. Ko enkrat poslušaš njegovo predavanje, imaš vse življenje prisluhe. Govorce za javnost tako opogumi in usposobi, da spregovorijo tudi takrat, ko jagenjčki umolknejo.

Grzegorz Szalajko, CISA, PMP, ICCStrategic and project management advisor with international experience in large transformational and compliance programs. Supports managers in building strategies, business models and environments for successful delivery of projects and programs, continuous improvement of management methods and effective change management. Grzegorz brings rich international experience and passion for projects to many organizations worldwide, working for several global corporations and local market leaders in such sectors as IT, telecommunication, BPO, R&D, banking, finance, mining, energy and industrial enterprises.

Key facts:
Expert in project management and effective implementation of
organizational strategies
Leading editor of the IPMA Project Excellence Baseline international standard
PMI global standards SME reviewer and development core team member
Winner of the international Otto Zieglmeier's Award for exceptional contribution to project excellence
International managerial experience in the headquarters of a large corporation
15 years of experience in project management as a PM,
sponsor, advisor and trainer
13 years of experience in assessment of large and mega-projects worldwide
8 years of international experience as a strategic advisor, trainer and coach
Lecturer at MBA (Franklin University) and
Executive MBA (Aalto University) programs
Speaker at several national and international project management conferences, seminars and workshops
 

Predkonferenčni dan, 23.10.2017

IBM Innovation Center, 3. nadstropje, Ameriška ulica 8, Ljubljana

Delavnica The Phoenix Project


Študentska delavnica


Konferenca, 24.10.2017

Zavarovalnica Triglav, Verovškova ulica 60B, LjubljanaDostop in parkiranje za udeležence konference, na dan 24.10.2017

Do Zavarovalnice Triglav na Verovškovi 60B, kjer bo konferenca 24. 10. 2017, najhitreje pridete, če obvoznico zapustite na odcepu Ljubljana – Savlje. Upoštevajte, da je zjutraj v tem delu Ljubljane prometna konica in se pravočasno odpravite od doma. Prosimo vas, da parkirate na označenem parkirišču pri Triglav Avtoservisu, Verovškova 60B, ali na javnem parkirišču ob Atletskem štadionu Šiška, 7 minut hoje do Zavarovalnice (glej sliko).
Mestni avtobus: proga št. 18, postaja Mostovna, 60 m od Zavarovalnice Triglav

Parkirišče pri stadionu Ljubljana_2P
KOTIZACIJA:
• Konferenca + delavnica The Phoenix Project: 110 EUR
• Konferenca: 75 EUR
• Delavnica za študente: brezplačno

Število prostih mest za delavnice The Phoenix Project je omejeno na 24 udeležencev (2X12). Prijave za vse tri dogodke sprejemamo do zapolnitve prostih mest.

Early bird cena s plačilom prijave do vključno 29.09.2017 – 20% popusta. Člani ITSMF in PMI Slovenija ter člani iniciative European Passport - 10% popusta. Popusti se med seboj seštevajo.

Kotizacija vključuje:
• Udeležbo na predavanjih konference ter delavnic
• Osvežitev in pogostitev med odmori
• Gradiva

PRIJAVA JE POTRJENA S PLAČILOM KOTIZACIJE NA
TRR SI56 1914 0501 3055 191 (Združenje za ravnanje s storitvami IT Slovenija, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana). Prosimo vas, da na plačilnem nalogu navedete podatke o udeležencih in v sklicu navedete številko naročila, ki ga boste prejeli ob prijavi (sklic: SI 00 <številka naročila>). Račun vam bomo poslali po prejemu plačila (podatke za izdajo računa nam pošljite na e-naslov info@konferenca-sdo.si).
Prijavnica
Predračun za plačilo kotizacije boste udeleženci prejeli po e-pošti pred konferenco na naslov, ki ste ga navedli na prijavnici. Zadnji dan za odjavo brez stroškov je 30.09.2017 do polnoči. Če se odjavite do vključno 5 delovnih dni pred konferenco, vam zaračunamo administrativne stroške v višini 40% kotizacije. Pri odjavi, ki bo posredovana kasneje, se kotizacija obračuna v celoti.
Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna.
Ob prijavi na študentska predavanja je potrebno priložiti veljavno potrdilo o šolanju oz. kopijo študentske izkaznice. Potrdilo oz. kopijo pošljite na naslov: info@konferenca-sdo.si

Zlati sponzor

microsoft-gray

Gostitelja

ZLATI SPONZOR
ibm-logo-new

Srebrni sponzorji

Zavarovalnica Triglav
ITSM CENTER_2
logo_nil-new_1

Bronasti sponzorji

Parsek
Troia
informatika
Farmedica
SW TOOLS PLAČE
logo_el_go

ORGANIZATORJA

logo-pmi
itsmf
Kontaktni naslov:
info@konferenca-sdo.si

FOTO_GALERIJA

DSCF1845 (2)r
Show Buttons
Hide Buttons

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Preberi več